Nieuwsbrief per mail ontvangen

Let op: je moet je aanmelding bevestigen per mail

Liftbedienden aansprakelijk bij skilift-ongeluk?

Elke dag het laatste wintersportnieuws

Wintersport en ski-ongelukken zijn jammer genoeg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de hoge snelheden, drukke pistes en onervaren skiers zitten ongelukken in een klein hoekje. Onlangs is er weer een ongeluk gebeurd door een sleeplift en ook bij dit ongeluk waren de gevolgen van het ongeval erg ingrijpend. In dit geval is een slachtoffer zelfs circa 7 minuten meegesleept zonder dat de liftbedienden dit hadden gezien. Kunnen zulke ongelukken voorkomen worden en wie is er uiteindelijk aansprakelijk?

Op het moment van het ongeluk met de sleeplift waren de weersomstandigheden niet ideaal. Het was op de piste erg mistig en het lichtspoor was erg steil. Bij het ongeluk werd het slachtoffer door eigen rugzak gewurgd en raakte bewusteloos. Gelukkig zag een toevallig voorbij skiënde arts het slachtoffer en begon te reanimeren. Dit heeft het leven van het slachtoffer gered maar de gevolgen zijn desastreus. De hersenen waren beschadigd door het zuurstofgebrek en het slachtoffer kan in het normale leven niet meer goed functioneren. Had de liftondernemer wetende dat er een slechte zicht was door de mist de sleeplift buiten werking gesteld dan was het ongeval niet gebeurd. De liftbedienden hadden de politie verklaard dat zij mijn cliënt niet gezien hadden vanwege de mist.

Wie is er hiervoor aansprakelijk?
Bij het kopen van een skipas is het juridisch zo dat er een vervoersovereenkomst ontstaat waarbij de liftondernemer ook de verplichting heeft voor de veiligheid van de klant te zorgen. Daarnaast is er een speciale wet in Oostenrijk die de verantwoordelijkheid voor ongevallen in principe geheel bij de liftondernemer legt zodra het ongeval betrekking heeft op de liftinstallatie. Bij een sleeplift betekent dat eigenlijk dat bijna alle ongevallen die hierdoor ontstaan voor het risico zijn van de liftondernemer. Dit is alleen niet zo indien er een van buiten komende oorzaken is waar de liftondernemer geen invloed had kunnen uitoefenen.

Ondanks dat is het de praktijk dat wanneer de liftondernemer aansprakelijk wordt gesteld en hiervan melding doet aan haar verzekeraar, de verzekeraar niet graag tot uitkering over wenst te gaan en vaak een procedure noodzakelijk is. Dit was ook in  eerder genoemde ongeval gebeurd. De liftondernemer weigerde aansprakelijkheid en het is tot een procedure gekomen. Bij deze procedure wordt door de rechtbank een deskundige benoemd die het ongeval moet reconstrueren. Het slachtoffer moet bewijzen dat het ongeval inderdaad door de lift gebeurd was en niet een andere oorzaak had. Hoewel dit natuurlijk logisch lijkt moet alles toch voor een rechtbank eerst bewezen worden. De deskundige heeft inmiddels rapport opgemaakt waaruit blijkt dat de oorzaak van het ongeval inderdaad de sleeplift was. De stand van zaken nu is dat er nog steeds discussie is over de vraag of de liftondernemer aansprakelijk is omdat zij de sleeplift niet buiten werking gesteld heeft of dat dit buiten haar invloedssfeer is gebeurd. Omdat er de hele dag behoorlijke mist was en er niet sprake was van een enkele wolk op de piste ben ik hierbij van mening dat de liftondernemer de gevaarlijke sleeplift had moeten buiten werking stellen. Het woord is nu aan de rechter….

Gelukkig heeft het slachtoffer in dit geval een goede rechtsbijstandverzekering. Zou ze dit niet gehad hebben dan is een dergelijke procedure vrij kostbaar vooral omdat ook rekening gehouden moet worden met een mogelijk verlies van een procedure waarbij alle procedurekosten, dus inclusief de advocaatkosten voor rekening zijn van de verliezer van de procedure. Gezien de hoogte van de claim lopen deze kosten behoorlijk op. Ik raad dus aan om een behoorlijk hoge rechtsbijstandsverzekeringdekking in de polis op te laten nemen.

Nieuwsalerts ontvangen?

Schrijf je in