Privacy policy

Introductie

Skiinformatie.nl is onderdeel van Gletscher Group B.V.

Skiinformatie.nl hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon). Persoonsgegevens worden door ons daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd, overeenkomstig de voorschriften die daarover in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zijn opgenomen.

In deze privacy policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we ermee doen. Lees deze privacy policy daarom zorgvuldig.

Deze privacy policy is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen gegevens nadat bezoekers van onze websites toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies (de cookieverklaring).

In het geval dat een bezoeker een aanvraag (zie hierna) doet via onze websites, verzamelt Skiinformatie.nl de volgende (categorieën) persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en/of IP-adres.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken we allereerst om je aanvraag of aanvragen voor een nieuwsbrief, deelname aan een prijsvraag of andere verzoeken te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken voor commerciële en marketingdoeleinden zoals promotionele doeleinden (personalised advertising en direct marketing), profileringsdoeleinden (combineren van gegevens) en om de website aan te passen aan jouw specifieke situatie en interesses.

Grondslagen

Wij baseren de verwerking van jouw gegevens op de volgende grondslagen:

Uitvoering geven aan de overeenkomst. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan jouw aanvragen en verzoeken.

Gerechtvaardigd belangen. Het verzamelen en gebruik van gegevens is nodig om invulling te geven aan commerciële belangen, zoals het aanbieden van producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

Toestemming. Alvorens je ons via onze website aanvragen doet, heb je ons toestemming gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken conform deze privacy policy. Het staat je altijd vrij om je toestemming te weigeren of in te trekken. In dat geval zal het niet of niet goed mogelijk zijn om uitvoering te geven aan je aanvragen.

Is het verplicht persoonsgegevens aan Skiinformatie.nl te verstrekken?

Vanzelfsprekend ben je niet verplicht om aan ons persoonsgegevens te verstrekken of om vragen te beantwoorden. Wel is het zo dat wij je dan niet of niet optimaal behulpzaam kunnen zijn.

Wie krijgen jouw persoonsgegevens?

Skiinformatie.nl kan de door jouw verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (zoals toeristenbureaus, reclamebureaus, reisorganisaties), om uitvoering te geven aan je aanvragen en ten behoeve van commerciële en promotionele doeleinden.

Skiinformatie.nl maakt daarnaast gebruik van derden om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, zoals cloudproviders.

Jouw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens:

  • het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens;
  • het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen;
  • het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van je persoonsgegevens; en
  • verder kun je ons verzoeken je gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend.

Wij bewaren je gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens moeten we je gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zullen we je gegevens verwijderen.

Beveiliging van je gegevens

Skiinformatie.nl streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Wij nemen daarom passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Als desondanks een datalek zou ontstaan, zullen we daarmee omgaan conform de vereisten van de AVG.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt, of je in deze privacy verklaring beschreven rechten wilt uitoefenen, kun je met ons contact opnemen:

Skiinformatie.nl
Mike Muller
Veerdijk 40F
1531MS Wormer

Contactpersoon: [email protected]
Telefoon: +31 (0)20 5218134

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Skiinformatie.nl, dan vernemen we dat natuurlijk graag. Gezamenlijk zullen we dan proberen een oplossing te vinden. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsalerts ontvangen?

Schrijf je in