Adverteren op Skiinformatie.nl

Steeds meer bedrijven grijpen de mogelijkheid aan om online te adverteren. Al meer dan 25% van de totale marketinguitgaven gaat naar digitale marketing en dat is ook niet zo gek. Online adverteren is goedkoper en flexibeler dan traditionele reclame. Het is gemakkelijker om de juiste doelgroep te bereiken en je reclame is 24 uur per dag, 7 dagen per week te vinden. Maar dat weet je natuurlijk al lang, daarom heb je op de link ‘adverteren’ geklikt.

Skiinformatie.nl helpt je de juiste doelgroep zeer doelgericht te bereiken binnen de Nederlandstalige wintersportwereld. Het is op onze website mogelijk om op verschillende manier te adverteren. Bannering, advertorials of een intensievere samenwerking, we staan ervoor open.

Neem voor meer informatie contact met ons op en dan werken we samen naar een voor jullie geschikte advertentiecampagne toe. Dat kan via de e-mail of telefonisch via +31 6 51 67 69 48 (Frank Pieters).

Als hotel partner worden?

Wij bieden voor hotels een mooie propositie om de Nederlandse wintersporters te bereiken. Wil jij premium partner worden? Dat kan via de e-mail of telefonisch via +31 6 51 67 69 48 (Frank Pieters).

Nieuwsalerts ontvangen?

Schrijf je in