Nieuwsbrief per mail ontvangen

Let op: je moet je aanmelding bevestigen per mail

Pisteregels! Belangrijk voor het voorkomen van ongelukken

Wintersportredacteur

Ook bij skiën zijn er risico’s. Elke dag zijn er weer duizende skiërs te gelijk op de piste. Daar heeft Fédération Internationale de Ski (FIS) verkeersregels opgesteld om het risico op ongelukken te verkleinen. Iedere skiër of snowboarder is verplicht zich hieraan te houden. Als blijkt uit onderzoek dat de veroorzaker van het ongeluk zich niet aan één van deze regels gehouden heeft, kan hij strafrechtelijk vervolgd worden. In dit artikel worden alle regels besproken.

Rekening houden met anderen
Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.

Beheersen van snelheid en skistijl
Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

Keuze van het spoor
De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.

Inhalen
Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

Invoegen en weer verder skiën
Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

Smalle plaatsen
Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

Klimmen en lopen
Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

Letten op tekens
Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

Verlenen van hulp
Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

Legitimatieplicht
Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

In sommige gebieden zijn er naast de tien basis regels van het FIS ook nog eigen regels samengesteld. Deze worden dan vaak aangegeven op liftpalen of aan het begin van een skilift.

Houd je aan deze regels want het kan je een hoop geld schelen.

Nieuwsalerts ontvangen?

Schrijf je in